Stan zdrowia dzieci urodzonych po zapłodnieniu in vitro

opublikowane: 24 sty 2009, 03:05 przez PaniJuti
Przeprowadzono analizę stanu zdrowia dzieci urodzonych po skutecznym zabiegu zapłodnienia in vitro. Łącznie analizie poddano bardzo dużą grupę, 4559 dzieci, których rozwój i stan zdrowia porównano z grupą kontrolną dobraną spośród dzieci urodzonych w tym samym czasie, ale poczętych w sposób naturalny.
W Finlandii przeprowadzono analizę stanu zdrowia dzieci urodzonych w latach 1996-1999 po skutecznym zabiegu zapłodnienia in vitro. Łącznie analizie poddano bardzo dużą grupę, 4559 dzieci, których rozwój i stan zdrowia porównano z grupą kontrolną dobraną spośród dzieci urodzonych w tym samym czasie, ale poczętych w sposób naturalny. Najważniejszym obciążeniem zdrowotnym dla dzieci poczętych metodą in vitro był fakt, że aż 35,7% z nich pochodziło z ciąż mnogich (w grupie kontrolnej poczętych naturalnie - zaledwie 2,2%). Konsekwencją ciąż mnogich była większa liczba powikłań okołoporodowych i hospitalizacji oraz zwiększone ryzyko mózgowego porażenia dziecięcego i zaburzeń neurorozwojowych. Autorzy podkreślają jednak, że gdyby porównać dzieci poczęte in vitro i urodzone z ciąż mnogich z dziećmi pochodzącymi także z ciąż mnogich, ale poczętych naturalnie, to nie ma pomiędzy nimi istotnych różnic w ryzyku rozwoju różnych przewlekłych schorzeń.

autor tekstu: Reija Klemetti, Tiina Sevón, Mika Gissler, and Elina Hemminki
autor opracowania: Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna
źródło tekstu: Pediatrics 2006; 118: 1819-1827.
adres WWW źródła: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/ ...

  http://www.forumginekologiczne.pl/txt/a,4291,0,Stan%20zdrowia%20dzieci%20urodzonych%20po%20zap%C5%82odnieniu%20in%20vitro

Comments