In vitro w innych krajach


L.p. Kraj Dawstwo gamet (nasienia i komórek jajowych) Mrożenie gamet Obwarowania mrożenia gamet Ograniczenie ilości zapładnianych komórek Mrożenie zarodków Los zarodków, których zrzekają się rodzice Ograniczenie czasowe wykorzystania zamrożonych zarodków Transfer zarodków w stadium/ dniu Mozliwosc refundacji Ograniczenia dla osób podchodzących do IVF
1 Niemcy dopuszczalne dawstwo nasienia; zakaz dawstwa komórek jajowych brak danych brak danych bez ograniczeń tak, we wczesnej fazie (19-21 godzin po zapłodnieniu), tzw. faza przedjądrzy nie ma adopcji zarodków brak ograniczeń czasowych, ale każdorazowo po upływie roku para musi wypowiedzieć się co do losu zarodków; niewykorzystane są niszczone najczęściej w 3 dobie, ale nie jest to wymóg prawny; maksymalna ilość - 3 zarodki refundacja 50%, maksymalnie trzech prob, dostępna tylko dla małżeństw, tylko zapłodnienie homologiczne, wiek K-25-40, M-25-50 Państwowo (związki nieformalne nie mogą korzystać z refundacji): K-40 lat, M-50 lat; prywatnie: K-45 lat, M-50 lat
2 Norwegia dawstwo nasienia tak, ale od dawcy możliwego do zidentyfikowania; zakaz dawstwa komórek jajowych; dawca musi być zdrowy fizycznie i psychicznie, wiek 25-45 lat, powinien mieć potomstwo brak danych brak danych bez ograniczeń tak, w 2 dobie nie ma adopcji zarodków Maksymalnie 5 lat, póżniej są niszczone w 2 dobie refundacja trzech programow, pacjenci uczestniczą w kosztach płacąc (kwota jest ograniczona) za wybrane leki i zabiegi, wiek K-25-40 i wymog "rozsadnej różnicy wieku" między partnerami para małżeńska
3 Włochy zakaz dawstwa gamet tak na 1 rok z możliwością przedłużenia; min. 5 komórek jajowych max. 3 Tylko w wyjątkowych przypadkach z powodów zdrowotnych. Zarodki istniejące przed wejściem ustawy w życie nie podlegają regulacjom w niej zawartym. Kliniki miały obowiązek przekazać ich listę w celu stworzenia tzw. Banku Zarodków nie ma adopcji zarodków, poza wyjatkowymi sytuacjami Ograniczeniem jest najszybszy możliwy transfer najczęściej w 3 dobie, ale nie jest to wymóg prawny stadium moruli/ 3 doba (uwaga!: dane jednej z klinik, nie wiadomo, czy to regulacja krajowa) tylko pary heteroseksualne w wieku reprodukcyjnym, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o niepłodnosci
4 Belgia tak, zasady określane w poszczególnych ośrodkach na podstawie tzw. dobrej praktyki medycznej brak danych brak danych bez ograniczeń tak adopcja, badania naukowe lub zniszczenie Maksymalnie 5 lat brak danych tak, z wyjątkiem dawstwa gamet, wiek K-42, maksymalnie 6 prób nieukończone 43 lata w dniu punkcji, również dla kobiet w związkach homoseksulnych
5 Finlandia tak tak brak danych nie tak adopcja, badania naukowe lub zniszczenie brak danych
tak, ilosc prob w zaleznosci od listy oczekujacych 40 lat w sektorze państwowym, 45 w sektorze prywatnym, tylko pary heteroseksualne, w sektorze prywatnym brak ograniczeń
  Austria tylko dawstwo nasienia, wymagana jest pisemna zgoda dawcy, nasienie można zdeponowac tylko w autoryzowanych ośrodkach brak danych brak danych brak danych brak danych nie ma adopcji zarodkow brak danych brak danych refundacja do 70% kosztow, wiek K-40, M-50, maksymalnie 4 proby pary heteroseksualne
  Dania tak; dawczynią oocytu może być kobieta, która sama przechodzi ART. Dawstwo jest anonimowe brak danych brak danych brak danych brak danych nie ma adopcji zarodkow brak danych brak danych tak, wiek K-45, maksymalnie 3 proby i dodatkowo 1 kriotransfer jeśli są zamrożone zarodki Małżenstwo, para heteroseksualna, kobieta samotna
  Holandia tak, ograniczenia dla dawczyń oocytow: wiek do 40 lat, ale nie mniej niż 30 jeśli dawczyni nie posiada potomstwa,  zdrowotne tak brak danych bez ograniczeń tak adopcja, badania naukowe lub zniszczenie     tak, maksymalnie trzy programy, pierwsze nie jest refundowane, drugie i trzecie tak zasada jest brak ograniczen w swiadczeniach zdrowotnych bez względu na stan cywilny itp. Sytuacja może być inna w osrodkach prywatnych; ograniczenie wiekowe dla kobiet korzystajcych z KD - 45 lat
  Francja tak, pod warunkiem jednak, że dawca gamet posiada potomstwo; wymagany jest dobry stan zdrowia (badania, również genetyczne) oraz zgoda współmałżonka brak danych brak danych brak danych brak danych mozliwość adopcji zarodkow Maksymalnie 5 lat brak danych tak, wiek K-43, z punktu widzenia prawa ilość prób jest nieograniczona, ale z medycznego punktu widzenia ogranicza się ilość prób do 4, próby liczy się od początku po narodzinach żywego dziecka Małżeństwo lub para ze stażem (min. 2 lata)
  Izrael tak, dawca musi być zdrowy i mieć tzw. odpowiedni profil psychologiczny, który gwarantuje wlasciwą motywację tak brak danych bez ograniczeń tak adopcja, badania naukowe lub zniszczenie brak danych brak danych tak, ilość prob konieczna az do momentu urodzenia dwojki dzieci!!!!! Wiek K-45 bez ograniczeń, leczenie dostępne również dla par homoseksualnych i dla samotnych kobiet
  Szwecja tak, wymogi zdrowotne brak danych brak danych brak danych brak danych możliwość adopcji zarodków brak danych brak danych tak, maksymalnie trzy programy, ale nie we wszystkich jednostkach administracyjnych Małżenstwo lub para heteroseksualna
  Portugalia tak brak danych brak danych brak danych brak danych nie ma adopcji zarodkow brak danych brak danych tak, wiek jest traktowany jako kryterium medyczne, ocena zalezy od ośrodka, podobnie ilość prób brak danych
  Grecja tak; dawca musi być pełnoletni i mieć pełną zdolność do czynnosci prawnych, ograniczenie wiekowe: K-35, M-40, ale limit może być podniesiony do K-40, M-50; w niektórych przypadkach wymagana jest zgoda właściwego organu; wymogi zdrowotne (badania), przy wyborze dawcy bierze sie pod uwagę czynnik krwi (ABO i Rh) brak danych brak danych brak danych brak danych możliwość adopcji zarodkow brak danych brak danych   para heteroseksualna, kobieta samotna, ograniczenie wiekowe: K 18-50 lat
  Wielka Brytania tak; ograniczenie wiekowe i zdrowotne: K-18-35, M-18-45 (te same zasady obowiazuja przy adopcji zarodka) tak, zwykle proponowane pacjentom przed radio i chemioterapia bez ograniczen czasowych bez ograniczeń tak adopcja, badania naukowe lub zniszczenie Maksymalnie 10 lat brak danych tak, wiek K-23-39, w przypadku niepłodności idiopatycznej wymóg 3 lat starań innymi metodami, maksymalnie 3 próby bez ograniczeń, leczenie dostepne rownież dla par homoseksualnych i dla samotnych kobiet
6 Hiszpania tak; dawca musi być pelnoletni i mieć pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, ograniczenia wiekowe: K- do 35, M- do 50 i zdrowotne, wymagany pisemna umowa zakaz mrożenia komórek jajowych brak danych   tak adopcja, badania naukowe lub zniszczenie Maksymalnie 5 lat, brak regulacji co do dalszego losu (ujęto ogólnie: do dyspozycji odpowiednich banków) brak danych   Małżenstwo, para heteroseksualna, kobieta samotna


Comments