list do posłów PiS

opublikowane: 22 gru 2008, 10:11 przez Michał Damski   [ zaktualizowane 19 sty 2009, 13:52 przez Agnieszka Damska ]

Szanowna Pani Poseł/ Szanowny Panie Pośle!


W moim liście do Pani/a chciałabym poruszyć kwestie zapisow prawnych proponowanych w projekcie nowej ustawy bioetycznej autorstwa p. Jarosława Gowina w zakresie dotyczącym metod wspomaganego rozrodu.

Jestem jedna z około trzech milionów osób cierpiących z powodu niepłodności. Chciałabym zaznaczyć, iż słowo „cierpiących” nie zostało tutaj użyte przypadkowo. Choroba ta oznacza bowiem w praktyce długie i często upokarzające leczenie, a także wysokie koszty psychiczne, jakie musi ponieść lecząca się para. Należy tez wspomnieć o szeroko pojętych skautkach społecznych, które pośrednio dotykają bliskich i przyjaciół osób niepłodnych oraz o drastycznym spadku dzietności polskich rodzin z wszelkimi tego konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi.

Nie będę tutaj zagłębiać się w szczegóły procedur medycznych oraz statystyki ich dotyczące, wystarczy wspomnieć, iż rozwiązania proponowane przez pana posła Jarosława Gowina w projekcie ustawy bioetycznej będą miały katastrofalny wpływ

na skuteczność tej metody leczenia i w konsekwencji pogrzebią szanse wielu rodzin na potomstwo. Chciałabym z cala mocą zaznaczyć, iż podstawowy zarzut przeciwników IVF jakim jest uśmiercanie zarodków, wynika albo z nieznajomości tematu, albo jest po prostu demagogia i próbą manipulacji. Proszę mi wierzyć, ze modlimy się o życie i szanse na nie dla każdego z naszych dzieci, również tych w najwcześniejszej fazie rozwoju. Niestety, natura pozostaje często głucha na nasze modlitwy i rządzi się swoimi prawami. Dzięki Bogu, na świecie zyje już ponad 3 miliony dzieci poczętych dzięki in vitro…

Domyślam się, że chociażby z racji członkostwa w partii o charakterze prawicowym, jaka jest Pis może Pan/i nie podzielać poglądów i obaw około trzymilionowej rzeszy chorych oraz fachowców z dziedziny leczenia niepłodności, ale pragnę podkreślić, ze Pani/a obowiązkiem jako posła na sejm jest zapoznanie się z różnorodnymi stanowiskami i opiniami w tej sprawie, a przy podejmowaniu decyzji kierowanie się przede wszystkim faktami natury medycznej, dążenie do zapewnienia obywatelom leczenia na najwyższym z możliwych i skutecznym poziomie oraz wypełnienie powinności, jakie narzuca na Pana, jako ustawodawcę Konstytucja RP w zakresie dostępności i jakości usług medycznych oraz bezstronności światopoglądowej, religijnej i filozoficznej.


Z poważaniem

Comments