list uniwersalny

opublikowane: 22 gru 2008, 10:11 przez Michał Damski   [ zaktualizowane 19 sty 2009, 13:49 przez Agnieszka Damska ]

Witam serdecznie,
Jako osoba dobrze znająca problemem niepłodności oraz obywatel Rzeczpospolitej Polskiej uważam, że mam pełne prawo wypowiadać się w sprawach bezpośrednio związanych z tą chorobą.
W związku z powyższym zgłaszam obywatelski sprzeciw wobec proponowanego brzmienia Ustawy Bioetycznej, przedstawionej przez Zespół ds. Konwencji Bioetycznej, w punktach dotyczących ograniczenia metody In-vitro.
Zapisy projektu Ustawy są dyskryminujące, niesprawiedliwe i uwzględniające stanowisko jedynie części społeczeństwa.
Artykuł 25 Konstytucji RP stwierdza, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Proponowana Ustawa jawnie łamie powyższy zapis.
Wprowadzenie w życie projektu będzie równoznaczne z niepotrzebnym narażeniem zdrowia kobiet już borykających się z
problemami natury medycznej. Będzie także skutkowało drastycznym spadkiem skuteczności metody In-vitro. Wiele jej punktów ogranicza ze względu na wiek, stan cywilny lub stan zdrowia, dostęp do uznanych przez medycynę świadczeń i zabiegów. Obecny wynik prac Komisji jest obarczony błędami merytorycznymi, a jej postanowienia często opierają się na nieprawdziwych przesłankach np.używanie słowa "implantacja" jako równoznacznego ze słowem "transfer".
Domagam się ponownego rozpatrzenia Projektu Ustawy w zespole, którego skład będzie rozszerzony o lekarzy medycyny zajmujących się bezpośrednio zabiegami In-vitro, przedstawicieli pacjentów oraz stowarzyszeń wspierających chorych

Z poważaniem

Comments