Sprzeciw obywatelski

opublikowane: 22 gru 2008, 10:08 przez Michał Damski   [ zaktualizowane 19 sty 2009, 13:47 przez Agnieszka Damska ]

Jako osoba dotknięta problemem niepłodności oraz obywatel  Rzeczpospolitej Polskiej uważam, że mam pełne prawo wypowiadać się w  sprawach bezpośrednio związanych z dotykającymi mnie chorobami.  Uważam także, że stanowisko moje, jak i wszystkich osób,  których problem niepłodności dotyczy, powinno być bezwzględnie brane pod uwagę przez władze państwowe. W związku z powyższym zgłaszam obywatelski sprzeciw wobec proponowanego brzmienia Ustawy Bioetycznej, przedstawionej przez Zespół ds. Konwencji Bioetycznej, w punktach dotyczących ograniczenia metody In-vitro. apisy projektu Ustawy są dyskryminujące, niesprawiedliwe i uwzględniające stanowisko jedynie części społeczeństwa utożsamiającej się ze światopoglądem Kościoła Katolickiego.
Artykuł 25 Konstytucji RP stwierdza, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Proponowana Ustawa jawnie łamie powyższy zapis. Wprowadzenie w życie projektu będzie równoznaczne z niepotrzebnym narażeniem zdrowia kobiet już borykających się z problemami natury medycznej. Będzie także skutkowało drastycznym spadkiem skuteczności metody In-vitro. Wiele jej punktów ogranicza ze względu na wiek, stan cywilny lub stan zdrowia, dostęp do uznanych przez medycynę świadczeń i zabiegów.
Domagam się ponownego rozpatrzenia Projektu Ustawy w zespole, którego skład będzie rozszerzony o lekarzy medycyny zajmujących się bezpośrednio zabiegami In-vitro, przedstawicieli pacjentów oraz stowarzyszeń wspierających chorych. Dodatkowo postuluję odwołanie z funkcji przewodniczącego Zespołu Bioetycznego pana posła Jarosława Gowina. Jego elementarna niewiedza, wielokrotnie przedstawiana w mediach oraz brak poszanowania dla odmiennych światopoglądów są dyskwalifikujące.

Comments