Niepłodność w liczbach

 

ART*

w krajach europejskich w 2004 roku

 

Raport ESHRE przedstawia wyniki stosowania metod wspomaganego rozrodu w wypadkach, kiedy leczenie rozpoczęto w 2004 roku. Dane pochodzą z 29 krajow, 758 klinik, które zastosowały ART w 367 066 przypadkach, z czego:

114 672 – IVF

167 192 – ICSI

71 997 – FER (frozen embryo replacement - kriotransfer)

10 334 – ED (egg donation - dawstwo oocytu)

2 701 – PGD (preimplantation genetic diagnostic - diagnostyka preimplantacyjna)

170 – IVM

Powyższe liczby wskazują jedynie na nieznaczny wzrost wykonywanych programów w stosunku do roku 2003, co jest następstwem ogromnego ich spadku w Niemczech.


Dane z 20 krajow europejskich na temat zabiegow inseminacji (IUI) wykazują, iż wykonano ich w sumie 115 980, z czego:

98 388 – nasieniem pantera

17 592 – nasieniem dawcy.

 

 

W 14 krajach europejskich we wszystkich klinikach, których działalność jest objęta nadzorem, wykonano w sumie 248 937 zabiegów wspomaganego rozrodu. Zostały one zastosowane u 261,6 milionow pacjentów, co odpowiada liczbie 1095 zabiegów na każdy milion mieszkańców.


Skuteczność stosowania metod wspomaganego rozrodu badana na podstawie ilości uzyskanych ciąż klinicznych jest następująca:

 1. w przypadku IVF:

  26,6% na każde rozpoczęte leczenie

  30,1% na każdy wykonany transfer

 2. w przypadku ICSI:

  27,1% na każde rozpoczęte leczenie

  29,8% na każdy wykonany transfer

 3. w przypadku IUI:

  12,6% z nasieniem partnera u kobiet poniżej 40 roku zycia

W przypadku IVF/ICSI liczba transferowanych embrionów wyrażona w procentach była następująca:

- transfer 1 zarodka – 19,2%

- transfer 2 zarodkow – 55,3%

- transfer 3 zarodkow – 22,1%

- transfer 4 i więcej zarodkow – 3,3%

W porównaniu z rokiem 2003 zanotowano, iż transferuje się mniejsza liczbę zarodkow, ale równocześnie należy zaznaczyć, ze występują w tej materii duże różnice miedzy poszczególnymi krajami.

 

Ciąże i porody pojedyncze i mnogie po IVF/ICSI:

- porody pojedyncze – 77,2%

- porody bliźniacze – 21,7%

- porody trojacze – 1,0%

Co oznacza, ze ciąże i porody mnogie stanowiły w sumie 22,7% w porównaniu z 23,1% w roku 2003 i 24,5% w roku 2002.


Ciąże i porody mnogie po IUI:

- ciąże i porody bliźniacze – 11,9%

- ciąże i porody trojacze – 1,3%

 

Wnioski: w porównaniu z latami ubiegłymi liczba wykonanych ART w Europie wzrosła a odsetek ciąż wzrósł nieznacznie. Zmalała liczba transferowanych jednorazowo zarodkow oraz liczba ciąż mnogich.

 
ART* w Polsce w 2004 roku
 
W Polce były wtedy 24 kliniki, w tym tylko 16 dostarczało informacji do ESHRE, wykonano 5059 ART (IVF, ICSI, Cryotransfery, dawstwo, IVM, nie było transferów po diagnozach preimplantacyjnych).
Wiek kobiet poddających się ART.:
< 29 lat: 22%
30-34 lata: 46,5 %

(dla porównania: Francja: 14,3 i 36,3 %)  - u nas młodsze kobiety poddają się ART.

W 65 % transferowano dwa zarodki, w 19,8 % trzy zarodki
Dla IVF uzyskano 36. 8 % ciąż/transfer ale tylko 19 % urodzeń (we Francji 26,9 % ciaż /transfer a 20,5 % urodzeń)
Dla ICSI uzyskano 35,3 % ciąż/transfer ale tylko 26,2 % urodzeń (we Francji 26,5 % ciaż /transfer a 20,4 % urodzeń)

Dla cryotransferów uzyskano 17,9 % ciąż/transfer ale tylko 9,5 % urodzeń (we Francji 23,5 % ciaż /transfer a 17,1 % urodzeń)
Urodzilo się z IVF i ICSI : 77,2 % pojedynczych dzieci, 21,5 % bliźniaków, 1,3 % trojaczków
 
* ART (assisted reproductive technologies) - metody wspomaganego rozrodu.
Comments