Kim jesteśmy

Strona PROInvitro została założona przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".
Wszystkie treści na tej stronie zostały przygotowane przez użytkowników forum  -  www.nasz-bocian.pl


Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”


www.nasz-bocian.pl

 Stowarzyszenie Na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, poprzez portal internetowy, skupia 37.000 zalogowanych i aktywnych użytkowników, jesteśmy: pacjentami klinik leczenia niepłodności, rodzicami adopcyjnymi i rodzicami dzieci z in vitro.
Stowarzyszenie powstało 28 października 2002 r.  

 

Celem Stowarzyszenia jest:


 1. Upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki i leczenia niepłodności, które dostępne są zarówno w kraju, jaki i na świecie.
 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy parom niepłodnym oraz bezdzietnym.
 3. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności.
 4. Współpraca z instytucjami, ośrodkami medycznymi, firmami  farmaceutycznymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym         celami Stowarzyszenia.
 5. Dążenie do uznania niepłodności za chorobę i działanie na rzecz zwiększenia dostępności leczenia.
 6. Propagowanie idei adopcji jako metody rozwiązania problemu bezdzietności.
 7. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych. 


       Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia.
 2. Organizację:

  - akcji informujących o problemie niepłodności i możliwościach leczenia

  - szkoleń, konferencji i seminariów

  - forum wymiany doświadczeń par z problemem niepłodności

 3. Gromadzenie i upowszechnianie informacji o metodach leczenia niepłodności w kraju i na świecie.
 4. Udostępnianie informacji o istniejących ośrodkach, klinikach, poradniach oraz specjalistach zajmujących się problematyką niepłodności oraz współpraca z ośrodkami adopcyjnymi.
 5. Uczestniczenie w konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących problemu niepłodności i adopcji.
 6. Wydawanie publikacji i ulotek oraz redagowanie strony internetowej.


        Nasza dotychczasowa działalność obejmuje m.in.:

 • stworzenie własnego serwisu internetowego (www.nasz-bocian.pl), na którym gromadzone są informacje dotyczące tematyki niepłodności i adopcji oraz aktualne dane o specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności i ośrodkach adopcyjnych w Polsce,
 • zaproszenie do współpracy ekspertów - lekarzy z czołowych polskich klinik leczenia niepłodności, dyrektora ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i licencjonowanego psychoterapeuty specjalizującego się w tematyce niepłodności, którzy systematycznie odpowiadają na pytania uczestników forum dyskusyjnego,
 • inicjowanie spotkań, ogólnopolskich i lokalnych, dla wszystkich szukających pomocy i wsparcia,
 • organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się i przygotowujących się do adopcji, prowadzonych przez psychoterapeutę i psychologa,
 • współudział w wydaniu książek o tematyce adopcyjnej: „Dom Malowany” (2003r.) i „Dom na nowo malowany” (2006r.)  M.Grycman oraz „Bociany przylatują zimą” (2005r.) I. Jurczenko-Topolskiej,
 • udział w promocji książki Agnieszki Frączek pt. „Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci”. Książka ukazała się w V. 2008 r.
 • udział w promocji książki pani Bogdy Pawelec, psychoterapeutki prowadzącej na naszym forum internetowym kącika psychoterapeutycznego, pt. „Czekając na bociana. Opowieści terapeutyczne o niepłodności”. Książka ukazała się w X. 2007r.

Działamy całkowicie społecznie, a wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia wymagające funduszy możliwe są wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych członków i sympatyków. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat stowarzyszenia zajrzyj TU, jeśli masz pytanie napisz stowarzyszenie@nasz-bocian.pl.
Comments